Et Stellingwarver voegelboek.

Al in 2008 ben ik begonnen met het full time fotografievoor het maken van Et Stellingwarver voegelboek. Dit boek heb ik in samenwerking met vriend en natuurman Freddie de Vries uit Oldeholtpade gemaakt. Hij is niet alleen een goede schrijver maar heeft daarnaast enorm veel kennis van de flora en fauna in onze streek. Het boek is uitgegeven in samenwerking met de Stellingwarver Schrieversronte. In het boek zijn twee aspecten voor dit taal- en streekcultuurinstituut erg belangrijk: het beschrijven van kenmerkende onderdelen uit de natuur in onze prachtige regio en het gebruik van het Stellingwarfs bij de beschrijving daarvan. Zo wordt de naam van de vogel dus in het Nederlands, Latijn en Stellingwerfs weergegeven. En ik kan u zeggen daar zitten fantastische streeknamen bij zoals gemaskerde bandiet, dame mit et lange gezicht, lipketit etc. Het boek staat vol met belevenissen van vroeger, kleine handige herkenningstips en het voorkomen specifiek gericht op onze gemeentes (Oost- en West-Stellingwerf). Voor de foto's heb ik zeer bewust gekozen om een mooi beeld te laten zien, dus de vogel niet altijd vol in beeld. Juist een vogel in zijn omgeving verteld vaak veel meer over een soort. Daarnaast is er op de foto vaak een vogel met een kenmerkende prooi te zien, een vogel in een struik die bij ons in de streek veel voorkomt en zijn er een aantal abstracte foto's die het boek een meer artistieke uitstraling geven. Er worden iets minder dan 200 soorten met foto en soortenbeschrijving behandeld en een 55 daarvan hebben een 2e foto beeldvullend op de pagina. Daarnaast komen de omgeving, de dwaalgasten (rond de 50 stuks) en de ontsnapte soorten  aan bod.  Het boek is eind van dit jaar (2012) verschenen op A4 formaat met een hard kaft en telt 288 pagina's. De verkoopprijs is € 24,50 (exclusief € 6,75 verzendkosten) en is voor een dergelijk fotoboek niet hoog. Dit komt door sponsoring van Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Sovon, Natuurmonumenten, Foto Rooijmans en Vogelbescherming Nederland. Mocht u  geïnteresseerd zijn dan kunt u het boek hier bestellen.

Helaas is het boek UITVERKOCHT.

 

 

 
Dutch-Netherlands